بریلیانت گرین بایل براث – مرک
۱۰۵۴۵۴.۰۵۰۰

وزن : 500 گرم.

نوع دانه بندی : گرانول.

ضمانت اصالت محصول.

توضیحات محصول

MERCK

BRILA broth (Brilliant-green bile lactose broth) for microbiology

Cat. No. : 105454.0500

Granulated