ترازو ۰.۰۰۰۱-۳۱۰ گرم بل ایتالیا
MG314Ai

دقت 0.0001 گرم،

ظرفیت 250 گرم،

کالیبراسیون داخلی اتوماتیک،

کیفیت ساخت فوق العاده.

دریافت کاتالوگ محصول