ترازو ۰.۰۰۰۱-۲۵۰ گرم بل ایتالیا
MG254Ai-M

دقت 0.0001 گرم،

ظرفیت 250 گرم،

کالیبراسیون داخلی اتوماتیک،

کیفیت ساخت فوق العاده.

دریافت کاتالوگ محصول