ترازو ۰.۰۰۰۱-۲۱۰ گرم بل ایتالیا
M214Ai

دقت 0.0001 گرم،

ظرفیت 210 گرم،

کالیبراسیون داخلی اتوماتیک،

کیفیت ساخت فوق العاده،

قیمت مناسب.

دریافت کاتالوگ محصول