مرک آلمان - MERCK

نحوه نمایش:
نمایش: 12 24 همه
 • Merck_MicrobiologyMerck_Millipore1

  ازاید دکستروز براث – مرک
  ۱۰۱۵۹۰.۰۵۰۰

  تماس بگیرید

  وزن : 500 گرم. نوع دانه بندی : گرانول. ضمانت اصالت محصول.

 • Merck_MicrobiologyMerck_Millipore1

  اگار اگار – مرک
  ۱۰۱۶۱۴.۱۰۰۰

  تماس بگیرید

  وزن : 1000 گرم. نوع دانه بندی : گرانول. ضمانت اصالت محصول.

 • Merck_MicrobiologyMerck_Millipore1

  ام ار اس براث – مرک
  ۱۱۰۶۶۱.۰۵۰۰

  تماس بگیرید

  وزن : 500 گرم. نوع دانه بندی : گرانول. ضمانت اصالت محصول.

 • Merck_MicrobiologyMerck_Millipore1

  ای ام بی اگار – مرک
  ۱۰۱۳۴۷.۰۵۰۰

  تماس بگیرید

  وزن : 500 گرم. نوع دانه بندی : گرانول. ضمانت اصالت محصول.

 • Merck_MicrobiologyMerck_Millipore1

  ای پی تی اگار – مرک
  ۱۱۰۴۵۳.۰۵۰۰

  تماس بگیرید

  وزن : 500 گرم. نوع دانه بندی : گرانول. ضمانت اصالت محصول.

 • Merck_MicrobiologyMerck_Millipore1

  بایل اسکولین ازاید اگار – مرک
  ۱۰۰۰۷۲.۰۵۰۰

  تماس بگیرید

  وزن : 500 گرم. نوع دانه بندی : گرانول. ضمانت اصالت محصول.

 • Merck_MicrobiologyMerck_Millipore1

  برد پارکر اگار – مرک
  ۱۰۵۴۰۶.۰۵۰۰

  تماس بگیرید

  وزن : 500 گرم. نوع دانه بندی : گرانول. ضمانت اصالت محصول.

 • Merck_MicrobiologyMerck_Millipore1

  بروسلا اگار – مرک
  ۱۱۰۴۹۰.۰۵۰۰

  تماس بگیرید

  وزن : 500 گرم. نوع دانه بندی : گرانول. ضمانت اصالت محصول.

 • Merck_MicrobiologyMerck_Millipore1

  برومو کرزول پرپل ازاید براث – مرک
  ۱۰۳۰۳۲.۰۵۰۰

  تماس بگیرید

  وزن : 500 گرم. نوع دانه بندی : گرانول. ضمانت اصالت محصول.

 • Merck_MicrobiologyMerck_Millipore1

  بریلیانت گرین اگار – مرک
  ۱۰۷۲۳۲.۰۵۰۰

  تماس بگیرید

  وزن : 500 گرم. نوع دانه بندی : گرانول. ضمانت اصالت محصول.

 • Merck_MicrobiologyMerck_Millipore1

  بریلیانت گرین بایل براث – مرک
  ۱۰۵۴۵۴.۰۵۰۰

  تماس بگیرید

  وزن : 500 گرم. نوع دانه بندی : گرانول. ضمانت اصالت محصول.

 • Merck_MicrobiologyMerck_Millipore1

  برین هارت اگار – مرک
  ۱۱۳۸۲۵.۰۵۰۰

  تماس بگیرید

  وزن : 500 گرم. نوع دانه بندی : گرانول. ضمانت اصالت محصول.